Hjärtstartare kan vara skillnaden mellan liv och död

Varje år drabbas ca 10 000 personer i Sverige av ett hjärtstopp. Om detta sjukfall uppkommer hos personer som redan tas om hand av sjukvården, räknas de inte in i dessa 10 000, utan siffran anger antalet hjärtstopp som uppstår där det inte finns tillgång till en omedelbar vård. Ett hjärtstopp är egentligen inget riktigt stopp där hjärtat slutat slå, utan det är en form av ett elektriskt fel i hjärtat där de impulser som ska styra pulsens rytm inte fungerar som de ska. Fenomenet kallas för att hjärtat ”fibrillerar” och en hjärtstartare är därför en defibrillator som återställer hjärtats normala rytm. Detta sker genom att defibrillatorn/hjärtstartaren skickar in anpassade strömstötar i hjärtat som gör att hjärtrytmen konverteras till normal igen. En hjärtstartare är självinstruerande och kan användas av alla människor, även om man inte har utbildning på apparaten. Det är en mycket billig försäkring som kan göra skillnad på liv och död.

Alla kan använda hjärtstartare.

Hjärtstopp kan avhjälpas hos många personer som drabbas, men det gäller att hjälpen kommer snabbt. Redan efter tre minuter kan det vara för sent att rädda personen. Ambulansen kan inte hinna till hjärtstoppet på tre minuter, vilket gör att det är viktigt att hjärtstartare finns på arbetsplatser och andra områden där många människor vistas. När man använder en hjärtstartare får man instruktioner via apparaten, antingen talade eller via symboler/text på en skärm. Man placerar elektroder på den drabbade personens bröstkorg, samtidigt som man utför HLR under tiden som någon annan ringer 112. Hjärtstartaren känner automatiskt av hjärtrytmen och avgör om en strömstöt behövs eller inte.

Det finns därför ingen risk att man råkar skicka en onödig elstöt till någon som inte behöver det. Standbyläget är alltid på hos en hjärtstartare, vilket gör att den kan användas direkt. Batteritiden och livslängden är lång även om apparaten självklart bör kontrolleras emellanåt. När man ska köpa hjärtstartare bör man välja en erfaren leverantör som kan utrustningen väl och även garanterar att reservdelar finns tillgängliga i framtiden.